Hospodaření obce za rok 2016 - Závěrečný účet, zpráva auditu

Rozvahu, Inventarizace, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz Fin 2-12M za rok 2015 lze stáhnou zde rozvaha, zde inventarizace, zde výkaz zisku a ztrát, zde Fin 2-12M, zde příloha 

Zpráva auditu o výsledku přezkoumání zde

Závěrečný účet zveřejněn zde

zveřejněno 18.5.2017

 

Hospodaření obce za rok 2015 - Závěrečný účet, zpráva auditu

Rozvahu, Inventarizace, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz Fin 2-12M za rok 2015 lze stáhnou zde rozvaha, zde inventarizace, zde výkaz zisku a ztrát, zde Fin 2-12M, zde příloha 

Záverečný účet obce zde

Zpráva auditu o výsledku přezkoumání zde

 

 

Hospodaření obce - výkazy

Rozvahu, Přílohu, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz Fin 2-12M za rok 2014 lze stáhnou zde

Záverečný účet obce zde