Vítáme vás

Obec Bělušice s osadami Odolice a Bedřichův Světec se nachází v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Geologický podklad vytváří mladovulkanické vyvřeliny, jejichž výlevy povrchní i podpovrchové byly odkryty erozní a denudační činnostní vody, větru, teploty vzduchu i činností člověka.

INFORMACE O OBCI:

 • Počet obyvatel k 31.12. 2015 - 200
 • V obci je veřejný vodovod, v Bělušicích kanalizace
 • Autobusové a vlakové spojení
 • Knihovna
 • Ordinace praktického lékaře pro dospělé
více informací na Základní data Bělušice
 
České středohoří získalo krajinný reliéf jehož obdobu ve střední Evropě nenajdeme. Pro pestrou mozaiku rostlinných a živočišných společenstev vytvořily podmínky zejména tito činitelé:
 • výšková členitost (nadm. výška od 122 m do 836 m),
 • vysoký roční průměr teplot
 • nízké roční srážky

Vyskytují se zde rostliny skal a sutí (lomikámen vždyživý), vegetace travnatých a křovinatých formací (bělozářka liliovitá, koniklec luční, sněženka podsněžník), listnaté a smíšené lesy (kde nalezneme kupř. lilii zlatohlavou a brčál menší).

Zajímavou lokalitou je státní rezervace Milá v okr. Most, nad obcemi Bělušice a Odolice v okr. Most. Milá tvoří jeden z nejnápadnějších vrcholů v Českém středohoří. Nalézá se zde velké množství teplomilných společenstvech - oblast teplobytné květeny (Pannonicum) hlaváček jarní, koniklec luční, tařice skalní, modřenec chocholatý, lilie zlatohlavá apod. Tuto oblast charakterizuje mírné, suché a teplé podnebí, nadmořská výška 300 - 400 metrů a zásaditý geologický podklad.

 

Turisticky lze státní rezervaci Milou navštívit jak pěšky, tak na kolech či automobilem po značené turistické trase z obce Bělušice. Trasu je možné prodloužit zpět přes obec Bělušice

 • socha Sv. Jana Nepomuckého - pískovec z roku 1725
 • salla terrena - kolem roku 1700
 • tvrz - hospodářský objekt a sýpka - již v roce 1408
 • Bedřichův světec
 • areál kostela Sv. Jakuba - pozdně románský 1232 -30 dochovaná loď
 • gotická přestavba poslední čtvrtina 13 stol. Dochovaný portál, sakristie, presbytář
 • přístavba věže z konce 15. či počátek 16. stol.
 • renesanční předsíň
 • socha Sv. Jana Nepomuckého - opuka z roku 1774
 • Z Bedřichova světce je možné navázat přes Skšín a Dobrčice na cyklostezku Most - Lužice - a dále

 

ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK ČR:

Přehled pořadových čísel rejstříku nemovitých památek (dle k. ú.), parcelace, číslo popisné, vlastnictví, datace zápisu

 

BEDŘICHŮV SVĚTEC

 • 310   AREÁL KOSTELA SV. JAKUBA
 • 310/1 kostel sv. Jakuba
 • 310/2 ohradní zeď hřbitova
 • 310/3 soubor náhrobků z Nesvětic u Libkovic
 • 310/4 socha sv. J. Nepomuckého

 

BĚLUŠICE U MOSTU

 • 307   AREÁL HOSPODÁŘSKÉHO DVORA čp. 1
 • 307/1 salla terrena čp. 56
 • 307/2 dům čp. 1 (tvrz)
 • 307/3 hospodářský objekt
 • 307/4 sýpka
 • 308   SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO