Zastupitelé obce

Pochobradská Veronika starostka obce           

Jelínková Eva místostarostka obce

členové zastupitelstva:

Batěk Jiří

Baxa Milan

Kostka Petr

Papřok Václav

Tóth Ivan