Informace k volbám do PS parlamentu ČR

10.08.2021

Vyvěšeno 10.08.2021

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů, které proběhnou ve dnech

8. a 9. října 2021 dávám na vědomí:

1) Stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v obci Bělušice - 7 členů.

2) V obci Bělušice je jeden volební okrsek.

3) Sídlo volebního okrsku je na obecním úřadě v Bělušicích, na adrese Obec Bělušice,

Bělušice čp. 64, 434 01 Most.


Eva Jelínková

Starostka