Jarní svoz objemného odpadu a sběr nebezpečného odpadu 14.5-16.5.2021

22.04.2021

Jarní svoz objemného dopadu proběhne ve dnech 14.5 - 16.5.2021,

kontejnery na objemný odpad budou přistaveny na stanovištích:

Bedřichův Světec - náves

Bělušice - zastávka u obecního úřadu

Bělušice - za čp. 39 u výjezdu na Bečov

Odolice - náves, u čp. 20