Komplexní pozemkové úpravy v B. Světci - Zápis z jednání

13.04.2021