Bělušické slavnosti 18.07.2020

06.07.2020

Doplněno 23.07.2020 - zhodnocení a poděkování starostky:

V sobotu 18. 7. 2020 se konaly Bělušické slavnosti. Akce byla velmi úspěšná, přišly stovky lidí, ohlasy byly kladné. Pro děti byla připravena dětská show, dále zdarma houpačky, mašinka a kolotoč. Dospělé bavily známé hudební skupiny.

Touto cestou bych chtěla vyjádřit poděkování všem občanům našich obcí, kteří se podíleli na přípravě, chodu a úklidu této kulturní události.

Zvláště dík patří zastupitelce Hance Tóthové a zaměstnankyni Kláře Poslední, které si vzali na starost stavění stanů, stolů a lavic, po té vzorný úklid po akci.

S úctou Eva Jelínková
starostka obce Bělušice

Doplněno 23.07.2020 - fotogalerie