Oznámení o vyvěšení dokumentů 20201007

07.10.2020

Vyvěšeno 07.10.2020


OZNÁMENÍ
V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: www.belusice.cz,v sekci Úřední deska, v listinné podobě tyto informace naleznete v budově OÚ , v kanceláři účetní, v úředních hodinách.


1Název dokumentu : / Vyvěšeno dne:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2025 / 25.02.2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025 / 28.05.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 / 06.04.2020
Závěrečný účet za rok 2019 / 28.05.2020
Rozpočet na rok 2020 / 08.01.2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 / 25.02.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 1 rok 2020 / 25.02.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 2 rok 2020 / 28.05.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 3 rok 2020 / 07.10.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 4 rok 2020
Schválené rozpočtové opatření č. 5 rok 2020
Schválené rozpočtové opatření č. 6 rok 2020
Schválené rozpočtové opatření č. 7
Schválené rozpočtové opatření č. 8
Schválené rozpočtové opatření č. 9
Schválené rozpočtové opatření č. 10

Obec: Bělušice
Dne: 07.10.2020