Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice

20.11.2018

Vyvěšeno: 20. 11. 2018

Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 28. 11. 2018 v 17,30 hodin na obecním úřadě v Bělušicích.

Program zasedání:

            Zahájení

            Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

            Schválení programu

            Rozpočtové opatření č. 5

Vyvěšeno dne: 20. 11. 2018

Současně zveřejněno na www.belusice.cz

Eva Jelínková, starostka obce