Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice 29.09.2021 v 17:30

20.09.2021

Vyvěšeno 20.00.2021

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám

zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 29. 9. 2021 v 17,30 hodin v obecním domě v Bedřichově Světci.

Program zasedání:

  • Zahájení
  • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  • Schválení programu
  • Pořízení nové lampy veřejného osvětlení - cenová nabídka
  • Zrušení nevymahatelných pohledávek
  • Rozpočtové opatření č. 5/2021
  • Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva
  • Diskuse

Vyvěšeno dne: 20. 9. 2021

 Eva Jelínková, starostka obce