Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice 28.04.2021 v 17:30

20.04.2021

Vyvěšeno 20.4.2021

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 28. 04. 2021 v 17,30 hodin na obecním úřadě v Bělušicích. 

Program zasedání: 

  • Zahájení
  • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  • Schválení programu
  • Inventarizace majetku obce Bělušice za rok 2020
  • Výsledek hospodaření obce Bělušice za rok 2020
  • Účetní závěrka obce Bělušice za rok 2020
  • Závěrečný účet obce Bělušice za rok 2020
  • Rozpočtové opatření č. 3/2021
  • Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva
  • Diskuse


Eva Jelínková, starostka obce