Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice 16.06.2021 v 17:30

08.06.2021

Vyvěšeno 08.06.2021

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 16. 06. 2021 v 17,30 hodin v  obecním domě v Bedřichově Světci. 

Program zasedání: 

  • Zahájení
  • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  • Schválení programu
  • Manuál údržby pozemků v majetku obce

  • Rozpočtové opatření č. 4/2021

  • Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva
  • Diskuse


Eva Jelínková, starostka obce