Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice 29.11.2021 v 17:30

19.11.2021

Vyvěšeno 19.11.2021

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám

zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 29. 11. 2021 v 17,30 hodin v obecním domě v Bedřichově Světci.

Program zasedání:

 • Zahájení
 • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 • Schválení programu
 • Žádost o pokácení smrků podél chodníku v Bělušicích
 • Žádost o změnu povolené rychlosti na průjezd obcí
 • Žádost o umístění dopravního zrcadla v obci Bělušice
 • Nákup kolotočů a houpacího prvku na dětská hřiště
 • Plán inventur na rok 2021
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022

 • Rozpočtové opatření č. 6/2021
 • Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva
 • Diskuse

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2021

 Eva Jelínková, starostka obce