Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 21.8.2019 v 17:30

13.08.2019

Vyvěšeno 13.8.2019


V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 21. 8. 2019 v 17,30 hodin na obecním úřadě v Bělušicích.

Program zasedání:

  • Zahájení
  • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  • Schválení programu
  • Cenová nabídka na zhotovní zakázky "Bedřichův Světc - VO"
  • Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva
  • Diskuse

Eva Jelínková, starostka obce