Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 18.9.2019 v 17:30

10.09.2019

Vyvěšeno 10.9.2019

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 26. 6. 2019 v 17,30 hodin na obecním úřadě v Bělušicích.

Program zasedání:

  • Zahájení
  • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  • Schválení programu
  • Rezignace zastupitele, složení slibu nového zastupitele
  • Rozpočtové opatření č. 4
  • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
  • Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva
  • Diskuse

Eva Jelínková, starostka obce