Svolání zastupitelstva obce 19.02.2019 v 17:30

11.02.2020

vyvěšeno 11.02.2019

V souladu s par. 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 18.12.2019 v 17,30 hodin na obecním úřadě v Bělušicích.

Program zasedání:

- Zahájení

- Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

- Schválení programu

- Rozpočtové opatření č. 1

- Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 - 2025

- Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva

- Diskuse


Eva Jelínková, starostka obce