Svolání zastupitelstva obce 25.05.2020 v 17:30

19.05.2020

vyvěšeno 19.05.2020

Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 27. 5. 2020 v 17,30 hodin v obecním domě v Bedřichově Světci.

Program zasedání:

Zahájení

Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Schválení programu

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Souhlas se zařazením správního území obce do působnosti MAS Naděje o.p.s.

Žádost o odkoupení obecního pozemku v Odolicích

Inventarizace majetku obce Bělušice za rok 2019

Výsledek hospodaření obce Bělušice za rok 2019

Účetní závěrka obce Bělušice za rok 2019

Závěrečný účet obce Bělušice za rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu obce Bělušice na období 2021 - 2025

Rozpočtové opatření č. 2

Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva

Diskuse


Vyvěšeno dne: 19. 5. 2020

Současně zveřejněno na www.belusice.cz

Eva Jelínková, starostka obce