Svolání zastupitelstva obce 18.12.2019 v 17:30

10.12.2019

vyvěšeno 10.122019

V souladu s par. 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 18.12.2019 v 17,30 hodin na obecním úřadě v Bělušicích.

Program zasedání:

- zahájení

- ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

- schválení programu

- rozpočtové opatření č. 6

- rozpočet na rok 2020

- smlouva o zřízení věcného břemene

- strategický plán obce

- restaurování sochy sv. jana Nepomuckého v Bělušicích 

- kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva

- diskuse