Svolání zastupitelstva obce 24.03.2021 v 17:30 v B. Světci

16.03.2021

Vyvěšeno 16.3.2021

Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice 

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 24. 3. 2021 v 17,30 hodin v obecním domě v Bedřichově Světci. 

Program zasedání: 

  • Zahájení 
  • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 
  • Schválení programu 
  • Nákup malotraktoru na údržbu obce
  • Aktualizace programu rozvoje obce Bělušice
  • Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva 
  • Diskuse 

Vyvěšeno dne: 16. 3. 2021 

Současně zveřejněno na www.belusice.cz 


Eva Jelínková, starostka obce