Svolání zastupitelstva obce 24.02.2021 v 17:30 v B. Světci

16.02.2021

vyvěšeno 16.2.2021

Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice 

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 24. 2. 2021 v 17,30 hodin v obecním domě v Bedřichově Světci. 

Program zasedání: 

  • Zahájení 
  • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 
  • Schválení programu 
  • Dohoda o výběru poplatků apředávání dokladů (dle nového zákona č. 541 / 2020 Sb.) se společností Marius Pedersen a. s. 
  • Pasport komunikací a veřejné zeleně Obce Bělušice 
  • Níkup malotraktoru na údržbu obce
  • Rozpočtové opatření č. 1 
  • Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva 
  • Diskuse 

Vyvěšeno dne: 16. 2. 2021 

Současně zveřejněno na www.belusice.cz 


Eva Jelínková, starostka obce