Mimořádné opatřední Krajské hygienické stanice ÚK 1/2020

23.07.2020

Vyvěšeno 23.07.2020

( ..od 24.07. povinnost nosit roušku ve zdrav. zařízeních a zařízeních soc. služeb ..)