Ochranné pomůcky

08.03.2021

Obec Bělušice disponuje s omezeným množstvím ochranných roušek a dezinfekcí rukou Anti-COVID UN 1170

Roušky (papírové, jednorázové) jsou k dispozici pro obyvatele obce Odolice, Bělušice, Bedřichův Světec.

Dezinfekci rukou lze odlít z kanystru do přinesených lahviček.

Vydánváno bude na OÚ v úřední hodiny (Po, St 10:00 -12:00 a14:00-17:00)