Omezení úředních hodin

24.03.2020

INFORMACE PRO OBCE
K zajištění fungování úřadů a OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU (OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2)

---

Obec tedy omezí úřední hodiny na pondělí a středu, přičemž ani v jednom dni nesmí být delší než 3 hodiny, a přijme jiná vhodná opatření s cílem zajistit, aby v nezbytně nutných případech bylo možné na úřadě určitou naléhavou úřední záležitost vyřídit osobně[1], typicky po předchozí e-mailové či telefonické domluvě 

Obec Bělušice - od 24.3.2020 úřední hodiny 

Pondělí  9-10 

 Středa 14-15