Pozemkové úpravy B. Světec - vjezdy

14.10.2019

Vyvěšeno 14.10.2019

Státní pozemkový úřad -komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bedřichův Světec - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti