Pozvánka - kostel 9. 5. 2021 13.00.

04.05.2021

P O Z V Á N K A

na komunitní projednání projektového záměru:

"Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci"

Srdečně zveme širokou veřejnost na diskuzi k připravovanému projektu, která se uskuteční

v kostele sv. Jakuba v Bedřichově Světci

v neděli 9. května 2021 od 13.00 hodin.

Zástupci farnosti představí práce, které by měly být realizoványv této etapě a další plány do budoucna. Veřejnost bude mít možnost se k záměru vyjádřit, klást dotazy, připomínky či návrhy. Těšíme se na Vaši účast a diskuzi k projektu.

P. Leo Gallas, O.Cr., děkan