Revize katastru nemovitostí

21.01.2019

Vyvěšeno: 21.1.2019

Pozn.: upřesněná verze, nahrazuje původní dokument vyvěšený 4.12.2018