Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělušice

22.10.2018

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bělušice:

Místo konání: Obecního úřad Bělušice

Doba konání: 30. října 2018 od 17.00 hodin

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě

uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

4. Zřízení finančního, kontrolního výboru a sociálního výboru

a) určení počtu členů finančního, kontrolního výboru a sociálního výboru

b) volba předsedy a členů finančního výboru

c) volba předsedy a členů kontrolního výboru

d) volba předsedy a členů sociálního výboru

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72

zákona o obcích)

6. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Veronika Pochobradská dosavadní starostka obce Bělušice