Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice 16.122020 v 17:30

09.12.2020

Vyvěšeno 9.12.2020

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 16. 12. 2020 v 17,30 hodin na obecním úřadě v Bělušicích. 

Program zasedání: 

  • Zahájení 
  • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 
  • Schválení programu Žádost o dotaci z dotačního programu MMR "Podpora obnovy a rozvoje venkova" 
  • Diskuse 


Eva Jelínková, starostka obce