Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice 16.12.2020 v 17:30 v B. Světci - ZRUŠENO

14.12.2020

Vyvěšeno 14.12.2020

Zasedání zrušeno.

Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice


V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 16. 12. 2020 v 17,30 hodin na obecním úřadě v Bělušicích.

Program zasedání:

  • Zahájení
  • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  • Schválení programu Žádost o dotaci z dotačního programu MMR "Podpora obnovy a rozvoje venkova"
  • Diskuse

Eva Jelínková, starostka obce