Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 18. 11. 2020 v 17,30 hodin v B. Světci

10.11.2020

Vyvěšeno 10.11.2020

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 18. 11. 2020 v 17,30 hodin v obecním domě v Bedřichově Světci.

Program zasedání:

Zahájení

Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Schválení programu

Žádost o nájem předzahrádky na části pozemku ppč. 461/2 v k.ú. Bělušice

Propachtování pozemku v k.ú. Odolice na ppč. 337/16 o výměře 25442 m2

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku s Vězeňskou službou ČR, Věznicí Bělušice

Ukončení smlouvy o nájmu předzahrádky na části ppč. 461/4 v k.ú. Bělušice

Vánoční osvětlení v obcích

Požární řád obce Bělušice

Plán inventur 2020

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 4

Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva

Diskuse


Eva Jelínková, starostka obce