Svolání zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 26.6.2019 v 17:30

18.06.2019

Vyvěšeno 18.6.2019


V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 26. 6. 2019 v 17,30 hodin na obecním úřadě v Bělušicích.

Program zasedání:

 • Zahájení
 • Ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 • Schválení programu
 • Memorandum o spolupráci při vzniku cyklotrasy
 • Rozpočet pro rozvody topení v obecním domě v Bedřichově Světci
 • Cenová nabídka na opravu dětských hřišť
 • Projekt na chodník v Bělušicích
 • Pronájem pozemku - pan Roman Lichtblau
 • Rozpočtové opatření č. 3
 • Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva
 • Diskuse

Eva Jelínková, starostka obce