Svolání zastupitelstva obce 20.11.2019 v 17:30

12.11.2019

vyvěšeno 12.11.2019

V souladu s par. 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolávám zasedání zastupitelstva obce Bělušice na 20.11.2019 v 17,30 hodin na obecním úřadě v Bělušicích.

Program zasedání:

- zahájení

- ustanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

- schválení programu

- rozpočtové opatření č. 5

- plán inventur na rok 2019

- naložení s částí pozemku č. 461/4 v k. ú. Bělušice

- kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva

- diskuse