Tisková zpráva MAS Naděje o.p.s

19.01.2021

Vyvěšeno 19.1.2021

Prosba o spolupráci - vyplnění zásobníku projektů -

Dotazníkové šetření ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 - 2027

DO T A ZN Í K

k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvojeúzemí MAS Nadějeo.p.s. pro období 2021 -2027

Další informace viz odkaz níže: