Ukončení aktualizace BPEJ

20.01.2020

vyvěšeno 20.01.2020

Ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek p.p.č. 189/3 Odolice k 15.1.2020