Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (ČEPS)

23.11.2021

Vyvěšeno 23.11.2021

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle ustanovení§ 46 (ochranná pásma) a§ 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon) ...  celý text  v příloze