VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy

14.04.2021

Vyvěšeno 14.%4.2021

..přechodná úpravu provozu na pozemních komunikacích,spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení a dopravního zařízení:v přesné specifikaci a umístění dle vložené a orazítkované výkresové dokumentace

v místě: silnice III/5693 a III/5694 v obci Bělušice, Bedřichův Světec

důvodu: rekonstrukce vodovodu

termín:od 19. 4. 2021 do 31. 7. 2021