Vyhlášení výzev MAS Naděje o.p.s.

27.10.2020

MAS Naděje o.p.s. dne 26. října 2020 vyhlásila výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu:

  • Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - V." - Hlavním cílem opatření je zvýšení podílu alternativní dopravy za vzděláním, do zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích. V rámci opatření lze podpořit komplexní řešení bezpečného pohybu v obcích, včetně vybudování nových cyklotras a pěších tras. Dále lze podpořit budování, modernizaci a rekonstrukce chodníků podél silnic II. a III. třídy, které procházejí obcemi (ne kolem místních komunikací).
  • Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně - III. - Cílem podpory je posílení složek záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti při odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz či výkon činností spojených s extrémním suchem.