Vyhlášení výzvy MAS Naděje o.p.s.

14.03.2019

Vyvěšeno 14.03.2019

Na základě emailové žádosti ze strany MAS Naděje o.p.s. o zveřejnění na stránkách obce:

MAS Naděje o.p.s. dne 7. března 2019 vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu - "Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně - II". Cílem podpory je posílení složek záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti při odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz či výkon činností spojených s extrémním suchem.

Všechny podklady k výzvě naleznete na webových stránkách ZDE.