Vyhlášení výzvy MAS Naděje o.p.s

11.07.2019

vyvěšeno 11.7.2019

MAS Naděje o.p.s. dne 11. července 2019 vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova:

  • Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - cílem programu je obnova venkova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.

Všechny podklady k výzvě naleznete na webových stránkách ZDE