Vyhlášení výzvy MAS Naděje o.p.s.

08.03.2020

MAS Naděje o.p.s. dne 5. března 2020 vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova:

  • Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - III. - cílem programu je obnova venkova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.