Výzva MAS Naděje

12.04.2019

Vyvěšeno 11.4.2019

Dobrý den,

dovolte, abychom Vás informovali, že MAS Naděje o.p.s. dne 4. dubna 2019 vyhlásila výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu:

  • Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - II." - hlavním cílem opatření je zvýšení podílu alternativní dopravy za vzděláním, do zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích. V rámci opatření lze podpořit komplexní řešení bezpečného pohybu v obcích, včetně vybudování nových cyklotras a pěších tras. Dále lze podpořit budování, modernizaci a rekonstrukce chodníků podél silnic II. a III. třídy, které procházejí obcemi (ne kolem místních komunikací)
  • Podpora sociálních služeb a komunitních center - investice - II. - cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy) s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučení ohrožených osob nebo zdravotně postižených.

Všechny podklady k výzvě naleznete na webových stránkách ZDE.

Rádi bychom Vás požádali o zveřejnění této informace na webových stránkách vašeho města/obce.

Srdečně Vám děkujeme za spolupráci.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Martina Filipíková

Administrativní pracovnice/Asistentka