Výzva MAS Naděje

04.10.2019

Vyvěšeno 4.10.2019

MAS Naděje o.p.s. dne 20. září 2019 vyhlásila výzvy z Operačního programu Zaměstnanost:

  • "Podpora sociálního podnikání - provoz - IV." - cílem opatření je vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik) s cílem vytvořit pracovní místa pro osoby z cílových skupin.
  • "Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - IV" - využití podpory je zacíleno zejména na projekty zaměřené na příměstské tábory a na rekvalifikaci na chůvu.