Výzva MAS Naděje

22.10.2019

Vyvěšeno 22.10.2019

MAS Naděje o.p.s. dne 7. října 2019 vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu:

  • "Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - III." - hlavním cílem opatření je zvýšení podílu alternativní dopravy za vzděláním, do zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích. V rámci opatření lze podpořit komplexní řešení bezpečného pohybu v obcích, včetně vybudování nových cyklotras a pěších tras. Dále lze podpořit budování, modernizaci a rekonstrukce chodníků podél silnic II. a III. třídy, které procházejí obcemi (ne kolem místních komunikací).