Zastupitelstvo

Starosta: Eva Jelínková

Místostarosta: Petr Kostka

Členové zastupitelstva:

Hana Tóthová

Václav Kamír

Jaroslav Rott

Milan Baxa

Zoro Ščepko

Plán zasedání ZO na rok 2019

20.2.2019 v 17:30

24.4.2019 v 17:30

26.6.2019 v 17:30

18.9.2019 v 17:30

20.11.2019 v 17:30

18.12.2019 v 17:30