Zastupitelstvo

Starosta: Eva Jelínková

Místostarosta: Petr Kostka

Členové zastupitelstva:

Hana Tóthová

Václav Kamír

Jaroslav Rott

Milan Baxa

Zoro Ščepko

Plán zasedání ZO na rok 2020

19.2.2020 v 17:30

22.4.2020 v 17:30

17.6.2020 v 17:30

30.9.2020 v 17:30

18.11.2020 v 17:30

21.12.2020 v 17:30