Zastupitelstvo

Starosta: Eva Jelínková

Místostarosta: Petr Kostka

Členové zastupitelstva:

Hana Tóthová

Václav Kamír

Jaroslav Rott

Václav Papřok

Zoro Ščepko