Zastupitelstvo

Starosta: Eva Jelínková

Místostarosta: Petr Kostka

Členové zastupitelstva:

Hana Tóthová

Václav Kamír

Jaroslav Rott

Milan Baxa

Zoro Ščepko

Plán zasedání ZO na rok 2021

24.2. 2021 v 17.30

28. 4. 2021 v 17.30

16. 6. 2021 v 17.30

29.9.2021 v 17:30 (přesunuto z 22.9.2021)

29.11.2021 v 17:30 (přesunuto z 24.11.2021)

20.12. 2021 v 17.30 (přesunuto z 15.11.2021)