Obec Bělušice, zastoupená starostkou Veronikou Pochobradskou, tímto podává vyjádření s hlubokou omluvou, že došlo dne 8.5. 2018 k nevyvěšení státní vlajky a tím k porušení §7 odst.1 zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky. Bohužel jsem zapomněla na vyvěšení, v tento významný den (jsem jenom člověk, který občas na něco zapomene). Náprava je taková, že státní symbol vlajka byl dnešního dne 24.5. 2018 vyvěšen trvale na budově obecního úřadu. Tímto opatřením se předejde k pozdějšímu pochybení, že by státní symbol nebyl vyvěšen na další významný den.  A ještě jednou se uživateli s přezdívkou Nbabet (bohužel se osobně nepodepsal k podané stížnosti na Magistrát města Mostu) moc omlouvám a doufám, že i náprava formou celoročního vyvěšení státní vlajky bude postačující. 

 

 

 

 

http://knihovnabelusice.webyan.cz

 

Odolice

 

Bělušice

 

Bedřichův Světec